Política de privacitat

1.- Introducció:

Lloc web

El lloc web muguetflorista.com és propietat de l’empresa Xavier Montardit

La present política de privadesa té per objecte proporcionar informació sobre com tracta muguet floristeria les seves dades personals amb compliment amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal.

II.- Responsable del Tractament:

Qui som?

El Responsable del tractament de les seves dades personals és Xavier Montardit Alvarez amb número d’identificació fiscal 38113894L, adreça al carrer puigmarti 5, número de telèfon 932105014 i correu electrònic xaviermontardit@gmail.com.

D’on obtenim les teves dades?

Obtenim les seves dades personals directament de l’usuari a través del nostre lloc web mitjançant els formularis a tal efecte.

En el cas de contractació electrònica dels nostres productes, obtenim les seves dades de confirmació de la compra, així com les seves dades identificatives, de “Paypal” de l’empresa PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A. amb adreça 22-24 Boulevard Royal L-2449, Luxemburgo.

III.- Finalitats del Tractament:

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

Tractem les seves dades personals amb la finalitat de poder prestar la nostra activitat consistent en el disseny a mida de programacions de cinema i audiovisual amb valor afegit, tant per la seva qualitat i singularitat com per l’adaptació al públic al que ens dirigim. Tanmateix, i en el seu cas, tractem les seves dades personals amb la finalitat de poder atendre la seva petició de contacte; i, poder remetre la nostra Newlsetter.

En el cas de contractació electrònica dels nostres productes, tractem les seves dades personals amb la finalitat de poder realitzar la contractació electrònica i remetre la seva compra.

És obligatori facilitar totes les dades?

Quan es sol·liciten dades per tramitar les seves peticions, s’informarà del caràcter necessari de les dades que es consideren imprescindibles. Si no es faciliten aquestes dades obligatòries, no serà possible tramitar la sol·licitud efectuada.

Per quant temps tractem les seves dades?

Tractem les seves dades personals el temps necessari per poder atendre la seva sol·licitud, això és, el temps necessari per tramitar la seva petició de contacte.

En el cas de contractació electrònica dels nostres productes, tractem les seves dades personals el temps necessari per poder atendre la seva compra i, en qualsevol cas, durant els terminis establerts legalment.

IV.- Legitimitat del Tractament:

Quina és la nostra legitimitat per tractar les seves dades personals?

Podem tractar les seves dades personals amb la legitimitat del seu consentiment atorgat mitjançant l’acceptació de la Política de Privadesa.

En el cas de contractació electrònica dels nostres productes, tractem les seves dades personals amb la legitimitat de la contractació electrònica.

V.- Drets:

Quins són els seus drets?

Pot retirar el seu consentiment en qualsevol moment mitjançant una comunicació a l’adreça de correu electrònic muguet.florista@gmail.com o per correu postal a Barcelona amb domicili al carrer puigmarti 5. La seva sol·licitud haurà de ser acompanyada de fotocòpia del seu Document Nacional d’Identitat o passaport o document legal vàlid que l’identifiqui.

Pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat i limitació del tractament mitjançant una comunicació a l’adreça de correu electrònic mugute.florista@gmail.com o per correu postal a Barcelona amb domicili al carrer puigmarti 5. La seva sol·licitud haurà de ser acompanyada de fotocòpia del seu Document Nacional d’Identitat o passaport o document legal vàlid que l’identifiqui.

Si no està conforme amb el tractament realitzat per muguet floristeria o considera infringits els seus drets, pot presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.